Lista de compras店舗一覧

Estamos desenvolvendo uma lavanderia de moedas nas prefeituras de Shimane e Tottori.

Shimane

Matsue

Higashitsuda
1612-1, Higashitsuda-cho, Matsue
Tamayu
392, Yumachi, Tamayu-cho, Matsue

Izumo

Izumo Enya
2129, Enya-cho, Izumo
Izumo Asakura
1-5, Otsuasakura, Izumo
Hikawa
2837, kanpi, Hikawa-cho, Izumo
Taki
876-21, Taki, Taki-cho, Izumo
Sada
1586-12, Tanbe, Sada-cho, Izumo

Unnan

Daito
2427-1, Daito, Daito-cho, Unnan
Kisuki
1045-6, Satogata, Kisuki-cho, Unnan

Oda

Oda
280-1, I, Kyoda, Nagahisa, Nagahisa-cho, Oda

Tottori

Yonago

Hatagasaki
8-89-3, Hatagasaki, Yonago