Serbisyoサービス

Mga bagay na kailangan mong gamitin

 • Labahan
 • Laba neto
  Kung ayaw mong masira ang iyong damit.
 • Barya
  Ang isang machine exchange currency ay naka-install,
  ngunit ito ay maginhawa kung mayroong pagbabago.
 • Mga basket at malalaking bag
  Dahil nadaragdagan ang kapasidad pagkatapos ng pagpapatayo, maginhawa na magkaroon ng isang take-away basket o isang malaking bag.